top of page

PAKALPOJUMI

Elektroapgādes tīklu projektēšana (EL, ELT) - AAIB.LV
 Vadības un automatizācijas sistēmu projektēšana (VAS/BMS) - AAIB.LV
Elektronisko sakaru sistēmu projektēšana (ESS, EST) - AAIB.LV
Ugunsdrošības sistēmu projektēšana (UATS, ESS-CI, ESS-DA) - AAIB.LV
Būvprojektu ekspertīze - AAIB.LV
Visu inženiertīklu projektu vadība, uzraudzība - AAIB.LV

Ugunsdrošības sistēmu projektēšana (UATS, ESS-CI, ESS-DA)

 • Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;

 • Centralizētā izziņošanas sistēma;

 • Dūmu aizsardzības sistēmas;

 • Apsardzes signalizācijas sistēmas;

 • Evakuācijas vadības sistēmas.

Būvprojektu ekspertīze

 • Nodrošinam kvalitatīvu elektroapgādes būvprojektu ekspertīzi atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja izsniegtajam sertifikātam.

Visu inženiertīklu projektu vadība, uzraudzība 

 • Nodrošinam ārējo un iekšējo inženiertīklu vadību, savietoto inženiertīklu plānu izstrādi un būvprojekta saskaņošanas vadību.

Elektroapgādes tīklu projektēšana (EL, ELT)

 • Iekšējie elektroapgādes spēka un apgaismojuma tīkli, t.sk. atbilstoši BREEAM un LEED standartam;

 • Ārējie elektraopgādes tīkli ar spriegumu līdz 20kV;

 • Rezerves elektroapgādes sistēmas (DG, UPS, DRUPS);

 • Zibensaizsardzības un zemējuma sistēmas;

 • Lidostu un lidlauku elektroapgādes un lidlauka uguņu sistēmas atbilstoši ICAO un FAA standartam, t.sk. heliportu sistēmas;

 • Saules un vēja enerģijas sistēmas.

 Vadības un automatizācijas sistēmu projektēšana (VAS/BMS)

 • Ēku inženiersistēmu automatizācijas, vadības un uzraudzības sistēmas;

 • Apgaismojuma vadības sistēmas pielietojot DALI, DALI2, KNX, utt.

 • Attālinātās skaitītāju nolasīšanas sistēmas M-Bus, Modbus.

Elektronisko sakaru sistēmu projektēšana (ESS, EST)

 • Telekomunikāciju un datu tīkli;

 • Piekļuves kontroles sistēmas;

 • Videonovērošanas sistēmas;

 • Apsardzes signalizācijas sistēmas.

Tehniskās konsutācijas - AAIB.LV

Tehniskās konsutācijas 

 • Veicam pilnu Pasūtītāja pārstāvniecības ciklu, sākot ar konsultācijām ieceres sākumposmā, ieceres izveidi BIS sistēmā, tehnisko noteikumu pieprasīšanu, beidzot ar projekta izbūves vadību un Pasūtītāja vēlmju pārstāvēšanu būvlaukumā. 

bottom of page